Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft dezelfde behoeften. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Deze hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn of haar ontwikkeling en kan hij/zij meer uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor extra werk op een hoger niveau, of kan uw kind deelnemen aan de plusgroep. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten de klas begeleiding bij de basisvakken, zoals lezen of rekenen.

Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we op Ackerweide onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie in de schoolgids.

Interne Ondersteuning Ackerweide Octant Pijnacker
Externe ondersteuning Ackerweide Pijnacker Octant

Externe ondersteuning

Ackerweide kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Onze onderwijsorganisatie Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Externe ondersteuning Ackerweide Pijnacker Octant

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en Ackerweide is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Ackerweide is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

Passend Onderwijs Ackerweide Octant Pijnacker
"Onze kinderen krijgen op Ackerweide de begeleiding die ze nodig hebben. Mijn zoon krijgt extra uitdaging in de klas en bij de plusgroep. Voor mijn dochter maken we samen met de leerkrachten een plan, zodat ze zich fijn voelt en goede resultaten behaalt."
Jozine
Moeder van een zoon in groep 6 een zoon in groep 5 en een zoon in groep 1-2