Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft dezelfde behoeften. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Deze hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn of haar ontwikkeling en kan hij/zij meer uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor extra werk op een hoger niveau, of kan uw kind deelnemen aan de plusgroep. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten de klas begeleiding bij de basisvakken, zoals lezen of rekenen.

Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we op Ackerweide onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie op deze pagina.

Interne Ondersteuning Ackerweide Octant Pijnacker
Externe ondersteuning Ackerweide Pijnacker Octant

Externe ondersteuning

Ackerweide kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Onze onderwijsorganisatie Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die nodig is. Bovendien werkt Ackerweide samen met meer dan tachtig basisscholen in de regio via PPO Delflanden. Onze personeelsleden komen in deze verbanden regelmatig samen met collega's om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Daarnaast biedt Ackerweide zijn leerlingen onderwijskundige steun vanuit organisaties waarmee we samenwerken, zoals Kind in Context, de kinderoefentherapeut, dyslexiebegeleiders en de orthopedagogen en psychologen van de Onderwijs Adviesdienst (OA). U vindt uitgebreidere informatie over onze externe samenwerkingsverbanden op deze pagina.

Externe ondersteuning Ackerweide Pijnacker Octant

Gezondheid, veiligheid en opvang

Uiteraard heeft Ackerweide ook de nodige regelingen getroffen op het gebied van gezondheid, veiligheid en (buitenschoolse opvang). Over deze thema's kunt u meer lezen op deze pagina.

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en Ackerweide is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Ackerweide is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met PPO Delflanden en bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van PPO Delflanden.

Schoolondersteuningsprofiel

"Onze kinderen krijgen op Ackerweide de begeleiding die ze nodig hebben. Mijn zoon krijgt extra uitdaging in de klas en bij de plusgroep. Voor mijn dochter maken we samen met de leerkrachten een plan, zodat ze zich fijn voelt en goede resultaten behaalt."
Moeder van een zoon in groep 6 een dochter in groep 5 en een zoon in groep 1-2