Gezondheid, veiligheid en opvang

Gezondheid en veiligheid

Op het gebied van gezondheid en veiligheid is het volgende geregeld:

Schoolarts/jeugdgezondheidszorg
Uw kind wordt tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor onderzoek door de schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd.

*Groep 2: onderzoek door de logopedist op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, stemgebruik en mondgedrag.

*In het schooljaar dat ze 6 jaar worden vindt het onderzoek door de jeugdarts plaats. Gewicht, ogen, oren, rug, houding en motoriek, aangevuld met een gesprek met u als ouder over het gedrag en het sociaal functioneren van uw kind.

*Groep 7: gezondheidsles van de jeugdverpleegkundige van de GGD, aangevuld met individuele gesprekken met alle leerlingen en een beperkt lichamelijk onderzoek.

*4 en 9 jaar: oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een goede, langdurige bescherming tegen een flink aantal infectieziekten.

*Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. U kunt zelf ook bij de jeugdarts terecht voor vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind.

Schoolmaatschappelijk werk

Vanuit de gemeente krijgen we een aantal uren schoolmaatschappelijk werk aangeboden. De maatschappelijk werker biedt, indien nodig, ook ondersteuning bij de gezinssituatie thuis. De school kan de ouders hiervoor benaderen. Ook kunt u als ouder zelf bij de leerkracht of de kwaliteitsondersteuner / intern begeleider aangeven dat u de schoolmaatschappelijk werker wilt spreken. Onze schoolmaatschappelijk werker is Mandy de Keijzer. U vindt haar contactgegevens in hoofdstuk 9, onder de letter S.

Meldcode kindermishandeling

Ackerweide werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Deze meldcode geeft scholen richtlijnen wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Meer informatie over de meldcode vindt u via www.meldcode.nl.

Als de sirene gaat

Wat te doen als het luchtalarm afgaat en uw kind is op school?
- Ga niet naar school, maar wacht nadere instructies af.
- Stem af op Radio West (ether FM 89,3 of FM 88,9 op de kabel of TV West, teletekst pagina 112 van RTV-West.).
- Ga niet onnodig bellen. Het telefoonnet is tijdens een ramp toch al zwaar bezet.
- Blijf bereikbaar.
- Houd Schoudercom in de gaten.


Wat doet de school als de sirene gaat?
- Alle kinderen gaan naar binnen/blijven binnen. Ramen, deuren en eventuele luchtverversing worden gesloten.
- Alle kinderen gaan naar hun klas en wachten daar samen met hun leerkracht op nadere instructies. We verlaten het schoolgebouw niet eerder dan na een uitdrukkelijke opdracht van de brandweer/politie/gemeente. We staan niet toe dat ouders hun kinderen van school ophalen.
- In heel uitzonderlijke situaties kan een gebied, inclusief de school, ontruimd worden. In dat geval zal de gemeente/politie/brandweer dat verzorgen. De kinderen worden overgebracht naar een opvanglocatie in een veilig gebied. De gemeente neemt dan de zorg van de kinderen over. Via de media zal de gemeente melden waar de kinderen zijn en hoe u ze daar kunt ophalen.

Verzekering
Door het bestuur van onze scholen is voor alle kinderen een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens het verblijf op school, tijdens het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Bij schade spreekt u uw eigen verzekering aan.

Opvang voor en na schooltijd

In de naaste omgeving van Ackerweide bestaat de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang, waar onze leerlingen terecht kunnen voor en na schooltijd. Ackerweide werkt nauw samen met de kinderopvang van Skippy-PePijN met de intentie om in schooljaar 2021-2022 een kindcentrum te realiseren, waarbij het onderwijs en de opvang nog beter op elkaar zijn afgestemd.

De locaties voor buitenschoolse opvang (BSO):

-SkippyPePijN
www.skippypepijn.nl

-Ziezoo
www.ziezoo.nl

Als ouder regelt u zelf de inschrijving van uw kind bij één van de BSO’s. Het staat u natuurlijk vrij om opvang te regelen bij een andere organisatie of gastouder.