Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Hulp bij thema uitjes en sportactiviteiten
Bij thema uitjes en sportactiviteiten zijn altijd extra begeleiders nodig om ervoor te zorgen dat alle kinderen veilig en met plezier kunnen meedoen. Via de groepsleerkracht of de nieuwsbrief wordt om uw hulp gevraagd.

Luizencontroles
Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis om besmetting te voorkomen. Voor elke groep zijn 2 of meer ouders nodig om de kinderen te controleren. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht of ouderraad.

Schoonmaken
Een schoonmaakbedrijf maakt dagelijks onze school schoon. Speelgoed, leer- en hulpmiddelen maken zij echter niet schoon. Daarom vragen wij daarvoor jaarlijks uw hulp.

Ondersteun de ouderraad
De ouderraad is regelmatig op zoek naar ouders die kunnen helpen bij extra activiteiten op school. Denk daarbij aan het vieren van feestdagen op school. Opgeven kan bij de ouderraad (via Schoudercom).
Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of de koningsspelen. De OR komt hiervoor circa 8 keer per jaar samen. Aanmelden kan via Schoudercom.

Overblijfmedewerker
Op maandag, dinsdag en donderdag blijven de kinderen tussen de middag over op school en pauzeren ze een half uur buiten (of bij slecht weer binnen) onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en overblijfmedewerkers. Aanmelden als (inval)overblijfmedewerker kan via Schoudercom bij de adjunct-directeur Miranda van der Toorn.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Ackerweide. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Hulp bij thema uitjes en sportactiviteiten
Bij thema uitjes en sportactiviteiten zijn altijd extra begeleiders nodig om ervoor te zorgen dat alle kinderen veilig en met plezier kunnen meedoen. Via de groepsleerkracht of de nieuwsbrief wordt om uw hulp gevraagd.

Luizencontroles
Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis om besmetting te voorkomen. Voor elke groep zijn 2 of meer ouders nodig om de kinderen te controleren. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht of ouderraad.

Schoonmaken
Een schoonmaakbedrijf maakt dagelijks onze school schoon. Speelgoed, leer- en hulpmiddelen maken zij echter niet schoon. Daarom vragen wij daarvoor jaarlijks uw hulp.

Ondersteun de ouderraad
De ouderraad is regelmatig op zoek naar ouders die kunnen helpen bij extra activiteiten op school. Denk daarbij aan het vieren van feestdagen op school. Opgeven kan bij de ouderraad (via Schoudercom).
Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of de koningsspelen. De OR komt hiervoor circa 8 keer per jaar samen. Aanmelden kan via Schoudercom.

Overblijfmedewerker
Op maandag, dinsdag en donderdag blijven de kinderen tussen de middag over op school en pauzeren ze een half uur buiten (of bij slecht weer binnen) onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en overblijfmedewerkers. Aanmelden als (inval)overblijfmedewerker kan via Schoudercom bij de adjunct-directeur Miranda van der Toorn.

Meepraten/meedenken

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt één keer per twee maanden vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan.
De MR vergadert één keer per twee maanden.
Medezeggenschapsraad Ackerweide Octant Pijnacker

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert één keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle andere ouders zijn welkom.

Medezeggenschapsraad Ackerweide Octant Pijnacker

Leden van de MR

Namens de leerkrachten
Mark de Bode
Petra Heiligers-Meems
Jozine den Heijer

Namens de oudergeleding
Chatish Sitaldien
Suzan van Wingerden
Marieke Grootenboer

Klassenouders

In elke klas werken we met klassenouders die ons helpen met het organiseren van activiteiten.

Informatieverstrekking Ackerweide Pijnacker Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. Op de informatieavond aan het begin van elk schooljaar wordt uitleg gegeven over de manier van werken op school. Voor ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze in het najaar een voorlichtingsavond gehouden. U kunt deze momenten terugvinden in onze jaarkalender.

Twee keer per jaar wordt er bovendien een 10-minuten-gesprek gehouden waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. In september worden na schooltijd kennismakingsgesprekken gehouden. Ook is er halverwege het jaar een adviesgesprek voor ouders van kinderen in groep 8 over de keuze voor het voortgezet onderwijs.

Via ons digitale communicatieplatform, Parro, staat u altijd nauw met ons in contact. Verder vindt u foto's en activiteiten hier op onze website en delen we ook regelmatig leuk nieuws op facebook en Instagram. 

Informatieverstrekking Ackerweide Pijnacker Octant