Praktische zaken

Praktische zaken van A tot Z

Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op school op een rijtje. Heeft u nog vragen? Loop dan langs bij een leerkracht op school, kijk op de website, bel of mail.

 

Belangrijke adressen en contactgegevens

Bestuur Octant Directeur-bestuurder dhr. H. Bosma Gildeweg 7b  2632 BD Nootdorp  015-3614698  info@octant.nl  www.octant.nl 

School Ackerweide Gantellaan 7 2642 JK Pijnacker 015-3612304 info.ackerweide@octant.nl www.ackerweide-octant.nl

Directeur Nils Brobbel n.brobbel@octant.nl

Excursie

Gedurende het schooljaar gaan we meerdere keren met de leerlingen op excursie. De bestemming is gekoppeld aan het thema waarover gewerkt wordt. We vragen hulpouders om de kinderen met de auto te vervoeren (hierbij geldt het vervoersprotocol, ter inzage op school) of te begeleiden in het openbaar vervoer. Jaarlijks gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp naar Austerlitz.

Fietsen naar school

Leerlingen die verder van school wonen, kunnen met de fiets naar school komen. In verband met de beschikbare ruimte voor fietsen, vragen we kinderen alleen op de fiets te komen als het echt nodig is.

Goede doelen

Ieder schooljaar wordt één of meerdere goede doelen gesteund door een actie van de leerlingen. Zo wordt er regelmatig een sponsorloop gehouden om geld in te zamelen voor een goed doel en doen we om het schooljaar mee met de actie Schoenmaatjes van Edukans.

Gymles

De gymlessen worden op maandag en woensdag in de gymzaal aan de Gantellaan gegeven. Op dinsdagmiddag en vrijdag maken we gebruik van de gymzaal bij de Keijzershof. De kinderen gaan daar per fiets naartoe (vanaf groep 6). Om wat de kleding betreft een goede veiligheid en hygiëne te waarborgen, wordt er gegymd in: - korte broek en T-shirt of een gympakje - gymschoenen en sokken

Huiswerk

Op Ackerweide wordt vanaf groep 5 huiswerk gegeven om de kinderen hier geleidelijk aan te laten wennen en hen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De opbouw bestaat uit circa een half uur per week huiswerk in groep 5 tot circa twee en een half uur per week huiswerk in groep 8. Het huiswerkbeleid is in te zien op school en digitaal te vinden via Schoudercom.

Jeugdarts

Onze school heeft contact met jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Contactbureau: 088 - 054 99 99 E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad van Ackerweide bestaat uit leerlingen van groep 7 en 8 die door middel van een verkiezing gekozen zijn door de andere kinderen van hun klas. De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per maand en houdt zich bezig met onderwerpen als de verkeersveiligheid rondom de school, speelmogelijkheden op het schoolplein en de uitgave van een schoolkrant.

Levensbeschouwing

Onze christelijke identiteit speelt een belangrijke rol in de sociale omgangsvormen op school. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een goede manier met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en overtuigingen van anderen. Onze school staat daarom open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.

Luizen

Elke nieuwe leerling krijgt een anti-luizentas om op school zijn of haar jas in te bewaren en eventuele verspreiding van luizen te voorkomen. De anti-luizentas ontvangt u van de leerkracht. Na iedere vakantie (van een week of langer) worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Geef het altijd door aan de leerkracht als u zelf bij uw kind hoofdluis heeft geconstateerd.

Meester- en juffendag

De leerkrachten vieren hun verjaardagen met de kinderen tijdens de ‘meester- en juffendag’. Dit is een feestdag voor de kinderen, waarbij ze verkleed op school mogen komen en er verschillende leuke activiteiten worden georganiseerd.