Kindcentrum Ackerweide & SkippyPePijn

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

Onderwijs en opvang basisschool Ackerweide Pijnacker Octant
kindcentrum Basisschool Ackerweide Pijnacker Octant

Kindcentrum en Ackerweide

Het doel van Octant is om in 2021 al haar scholen uit te laten groeien tot kindcentra. Ackerweide is zo'n kindcentrum. Op onze school kan uw kind tussen 7:30 uur en 18:30 uur worden opgevangen. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Skippy PePijN. Uw kind wordt 's morgens naar de eigen klas gebracht en wordt daar ook weer opgehaald. Na schooltijd is er voor alle kinderen een afwisselend activiteitenaanbod. Kinderen kunnen knutselen, zingen, lezen, of lekker vrij bewegen op het schoolplein of in de gymzaal. Zo wordt onze school een nóg leukere, vertrouwdere plek voor u en uw kinderen!

U kunt uw kind hier https://www.skippypepijn.nl/ aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang van Skippy PePijN.

 

 

kindcentrum Basisschool Ackerweide Pijnacker Octant