Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn of haar eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen. En die is prachtig!

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig uitleg nodig hebben meer uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau. Wanneer de klas na uitleg van de leraar zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen extra aandacht en hulp bij het maken van de opdrachten. Bij het werken in thema's leren de kinderen om eigen onderzoeksvragen te stellen en wordt er veel aandacht besteed aan het samenwerken. Ook leren ze zelf hun werk in te delen.

Op deze pagina kunt u meer te weten komen over onze lesopbouw.

Lesopbouw Ackerweide Pijnacker Octant
lesprogramma basisschool Ackerweide Pijnacker

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Citotoetsen, methodegebonden toetsen en observaties. Hierdoor hebben en houden we goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen we tijdig eventuele achterstanden en grote voorsprongen signaleren.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport met hun resultaten en een beschrijving van hun persoonlijke ontwikkeling in MijnRapportfolio. Naast het rapport heeft elk kind in MijnRapportfolio een pagina met foto's van het gemaakte werk waar zij trots op zijn. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we naar de leerprestaties en de ontwikkeling van uw kind tijdens de hele basisschoolcarrière, inclusief de uitslag van de doorstroomtoets en de werkhouding.

Op deze pagina leest u meer over onze visie op en onze methode van toetsing en rapportering.

lesprogramma basisschool Ackerweide Pijnacker
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

Thematijd

Tijdens thematijd worden de vakgebieden taal, expressie en wereldoriëntatie in samenhang aangeboden. Zo namen de kinderen van groep 8 voor het thema 'Mensen in de oorlog' interviews af bij oudere mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Na afloop werkten ze deze verder uit en schreven ze er een verslag over.

In de bovenbouw staan onderzoeksactiviteiten centraal, terwijl we in de onderbouw focussen op spelactiviteiten. Zo werd het thema 'Ik lees met Pluk' in groep 3 afgesloten met een voorstelling met liedjes en toneelstukjes voor de ouders. Bij het thematiseren worden de kinderen uitgedaagd om goed te overleggen en samen betere resultaten te bereiken. 

Thema basisschool Ackerweide Pijnacker Octant

Lestijden

Wij maken gebruik van een continurooster, waarbij de kinderen op school lunchen (op maandag, dinsdag en donderdag) en de schooltijden voor alle groepen gelijk zijn.

Maandag, dinsdag en donderdag: 8:30-15:00 uur

Woensdag en vrijdag: 8:30-12:30 uur

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.