Toetsing en rapportering

Toetsing en rapport

Op Ackerweide volgen wij de ontwikkelingen van onze leerlingen door hen te observeren, met hen in gesprek te gaan, door hun werk na te kijken en toetsen af te nemen die bij de methodes horen. Daarnaast nemen wij landelijke toetsen van Cito af. Door de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen als kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. Door de resultaten van de toetsen te vergelijken met de resultaten van andere scholen in Nederland, weten we ook hoe onze school presteert op de verschillende vakgebieden.

Rapport

Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport. In het rapport wordt uitgebreid verslag gedaan van de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Hierbij vindt u een overzicht van de gemaakte Cito toetsen. Daarnaast hebben de kinderen een portfolio, waar ze hun gemaakte werk in bewaren. In groep 1-4 worden verschillende uitwerkingen van de thema’s opgenomen in het portfolio. In groep 5-8 hebben de kinderen een tekstportfolio met zelf geschreven teksten van elk thema. U kunt zo goed zien wat de vorderingen van uw kind zijn.

Naar het voortgezet onderwijs

Op Octantschool Ackerweide krijgt uw kind eind groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de resultaten die tot dan toe zijn behaald. Daarbij wordt ook  gekeken naar persoonlijke ontwikkeling en de werkhouding van de leerling. In groep 8 nodigen we u halverwege het schooljaar uit voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek geven we het schooladvies,  gebaseerd op de resultaten, de ervaringen van de leerkracht met uw kind en de inzet van uw kind. De Centrale Eindtoets primair onderwijs, die in april bij de leerlingen van groep 8 wordt afgenomen,vormt het laatste onderdeel van de keuze voor het voortgezet onderwijs.

Doubleren en versnellen

We proberen het aantal kinderen dat blijft zitten (doubleren) zoveel mogelijk te beperken. Als een kind op meerdere vakgebieden de aansluiting met het volgende leerjaar zal gaan missen, is doubleren een mogelijkheid. Wel moet duidelijk zijn dat het extra jaar een reële kans van slagen heeft. De beslissing voor een doublure wordt genomen met behulp van het doublureprotocol (ter inzage op school).  vóór de meivakantie wordt een principebesluit genomen, waar ouders over ingelicht worden door de school. Als we denken dat een kind een leerjaar kan overslaan (versnellen), dan wordt een beslissing genomen aan de hand van het versnellingsprotocol (ter inzage op school). Beslissingen rondom doubleren en versnellen worden zo veel mogelijk in samenspraak met ouders genomen, waarbij de school  uiteindelijk besluit.

Resultaten

De afgelopen jaren lag de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets bij Ackerweide steeds weer boven het landelijke gemiddelde. Dit sluit aan bij de ‘blauwe norm’ die wij ons als Octantscholen opleggen. Ieder jaar bepalen we als scholen onze eigen doelen, los van de landelijke trend. Met deze zogenoemde blauwe norm stellen we voor onszelf het einddoel voor de school vast.  De blauwe norm ligt altijd boven de landelijke gemiddelden.

Gemiddeld resultaat Centrale Eindtoets
Ackerweide Landelijk
2016 541,4 534,5
2017 536,1 535,1
2018 536,5 534,9
2019 536,2 535,1
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2019)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 33%
Vmbo/Havo 16%
Havo 12%
Havo/Vwo 16%
Vwo 23%