Externe ondersteuning

Externe ondersteuning

Ackerweide kan naast de eigen interne experts rekenen op een paar stevige kennispijlers buiten de schoolmuren.
De twee belangrijkste pijlers zijn:

- Octant

Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben. Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Dit zijn de platforms die op dit moment actief zijn:

- Specialisten begaafdenonderwijs
- Schoolopleiders
- Startende leraren
- Specialisten taal
- Gedragsspecialisten
- Specialisten rekenen en wiskunde
- Wetenschap en technologie
- Merkactivatie

-Samenwerkingsverband PPO Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Ackerweide is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden.

Daarnaast biedt Ackerweide onderwijskundige steun vanuit organisaties waarmee we samenwerken om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Zo werken we samen met Kind in Context en de kinderoefentherapeut (Natalie van Winden) die in ons schoolgebouw werken. Ook de dyslexiebegeleiders en orthopedagogen van OnderwijsAdvies onderzoeken of begeleiden kinderen op school. Een onderzoek of specifieke begeleiding kan op school plaatsvinden na overleg met de ouders.