Zelfbewustzijn

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Bij dit onderwijsconcept wordt ingespeeld op de natuurlijke behoefte van elk kind om te spelen en op onderzoek uit te gaan. OGO gaat uit van de volgende basiskenmerken: emotioneel vrij zijn,
nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben. Een kind dat durft te spelen (emotioneel vrij is), op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden in de omgeving (nieuwsgierig is) en durft vertrouwen op eigen mogelijkheden (zelfvertrouwen heeft) kan zich goed ontwikkelen. Op onze website vindt u hier meer informatie over.