Vaste contactmomenten

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken.


1x per schoolperiode

Intakegesprek
Een paar maanden voordat uw kind 4 jaar wordt en naar school gaat, wordt er een intakegesprek met u gevoerd om uw kind zo goed mogelijk te leren kennen en te kunnen begeleiden op school.

1 x per jaar

Startgesprek
In september worden na schooltijd startgesprekken georganiseerd voor ouders en hun kind(eren) met de groepsleerkracht. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en afspraken te maken over het komende schooljaar.

Informatieavond
Ieder schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. Die avond krijgt u van de leerkracht(en) informatie over hoe er wordt gewerkt op school. De laatste keer hebben de leerkrachten workshops gegeven over verschillende onderwerpen, zoals ontwikkelingsgericht onderwijs, Engels, programmeren en de keuze voor het voortgezet onderwijs. 

2x per jaar

10-minuten-avond
Eén keer per schooljaar verwachten wij u op de zogenaamde ‘tien-minuten-avond’. Op die avond krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van het rapport en het werk van uw kind. Het (tekst)portfolio, het rapport en het werk van de kinderen liggen voor aanvang van het gesprek ter inzage voor u klaar. Een tweede 10-minutengesprek kan aan het einde van het schooljaar plaatsvinden.

1x per maand

Nieuwsbrief
Ackerweide stuurt een keer in de maand een digitale nieuwsbrief naar alle ouders.

Dagelijks

Website
Op www.ackerweide-octant.nl is de belangrijkste informatie over de school terug te vinden. De website is vooral bedoeld voor nieuwe ouders om kennis te maken met Octantschool Ackerweide.

Parro
Parro is het digitale communicatieplatform van Ackerweide met de ouders van onze leerlingen. Ook houdt iedere groep een eigen blog bij, waar foto’s en verhalen over de thema’s en andere activiteiten te vinden zijn.

Facebook
Wij hebben als school een eigen Facebook pagina: CBS Ackerweide.