Ontwikkelingsgericht onderwijs Pijnacker

Basisonderwijs speelt een grote rol in de ontwikkeling en het leven van uw kind. Hiervoor vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool die een prettige sfeer en veilige leeromgeving biedt die past bij uw kind. Ackerweide biedt ontwikkelingsgericht onderwijs in Pijnacker met veel aandacht voor normen en waarden, samenwerking, persoonlijk contact en ondersteuning. 

Ontwikkelingsgericht onderwijs Pijnacker

Ackerweide besteedt veel aandacht voor basisvakken zoals rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. Hiernaast bieden wij ook ontwikkelingsgericht onderwijs in thema’s, waarbij ook de creatieve vakken, wereldoriëntatie en de brede persoonsontwikkeling van ieder kind aan bod komen. Elke dag zetten onze leerkrachten zich in om het maximale uit iedere kind te halen, dit natuurlijk op zijn of haar eigen niveau. Ons ontwikkelingsgericht onderwijs in Pijnacker betekent dat er nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van ieder kind. Kinderen die minder uitleg nodig hebben, worden extra uitgedaagd middels opdrachten op hoger niveau. Daarentegen wordt er na klassikale uitleg extra aandacht besteed aan een klein groepje kinderen bij het maken van hun opdrachten.

"Op Ackerweide wordt veel aandacht besteed aan een prettige omgang met elkaar. Bij de thema’s leren de kinderen om goed samen te werken. Ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen en hun klasgenootjes al op jonge leeftijd leren om samen probleempjes op te lossen."
Naomi
Moeder van Koen uit groep 4

Zelfbewustzijn

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Wij spelen in op de natuurlijke behoefte van kinderen om te spelen en op onderzoek uit te gaan. Emotioneel vrij zijn, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen staan hierbij centraal. Wij dagen de kinderen uit om kwaliteiten die daarbij horen in te zetten en zo hun zelfbewustzijn te vergroten.

Ontdekkend leren

Spel & onderzoek in thema's

In alle groepen wordt gewerkt met thema's die terugkomen in ieder aspect van ons lesprogramma. Deze thema's duren acht weken en gaan bijvoorbeeld over 'de bakker' of 'ruimtevaart'. In de onderbouw leren de kinderen door middel van spelactiviteiten. In de bovenbouw staan onderzoeksactiviteiten centraal.

Duurzaam samen

Fairtrade school

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op speelse wijze leren over eerlijke handel. Op school gebruiken we daarom producten met het fairtrade keurmerk en brengen we het thema onder de aandacht door middel van activiteiten. Ook heeft de school een eigen fairtrade winkel, Super Fair, die wordt gerund door leerlingen uit groep 7.

Ackerweide in cijfers

Bent u op zoek naar ontwikkelingsgericht onderwijs in Pijnacker met goede beoordelingen van de onderwijsinspectie? Ackerweide vindt een goede sfeer net zo belangrijk als de kwaliteit van onze leraren en onderwijs. Zo scoort Ackerweide op bijna alle gelangrijke onderwerpen boven het landelijke gemiddelde. Onze leerlingen geven de sfeer op school een 8,5 en onze leraren een 9,1.

Meer cijfers, rapporten en prestaties zien? Die vindt u op deze pagina.

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Meer weten?

Meer weten?

Wilt u meer weten over ontwikkelingsgericht onderwijs in Pijnacker en Basisschool Ackerweide? Download onze schoolgids of neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Download

Vraag een kennismakingsgesprek aan