Ontdekkend leren

Ontdekkend leren

Spel en onderzoek in thema’s

In alle groepen wordt tijdens het hele schooljaar in thema’s gewerkt die ongeveer 8 weken duren. Ontdekkend leren vindt vooral plaats tijdens het spelen onderzoek binnen de thema’s. Jonge kinderen
leren door te ontdekken, oefenen en imiteren tijdens het spel. Spel is het begin van leren en biedt de beste ontwikkelingskansen voor kinderen vanaf circa twee jaar. In de onderbouw (groep 1-4) worden
daarom betekenisvolle spelactiviteiten aangeboden binnen thema’s.

In de bovenbouw (groep 5-8) staan onderzoeksactiviteiten centraal. De kinderen bedenken wat ze al weten over een onderwerp en waar ze nieuwsgierig naar zijn. Dan gaan ze onderzoeken. Bij het thema over ruimtevaart hebben de kinderen bijvoorbeeld proefjes gedaan om te ontdekken hoe zwaartekracht werkt. Het onderzoek wordt voor iedereen interessant doordat kinderen er eigen vragen en oplossingsrichtingen in kwijt kunnen. 

Xperio

Ackerweide heeft een XperiO Ontdeklab waarin kinderen leren werken met nieuwe technologische materialen in een omgeving waarin ze zelf mogen ontdekken en creëren. Leerlingen van de andere Octantscholen bezoeken het XperiO en leren zo van alles over duurzaamheid.